Truckutbildning

Vår truckutbildning ger deltagarna de färdigheter som behövs för säker och effektiv hantering av truckar. Genom en kombination av teori och praktisk träning lär vi ut viktiga principer för lasthantering, säkerhet och manövrering.

Kursen vänder sig till er som är terminalarbetare och yrkesförare eller den som i arbetet behöver kunna köra truck A + B.

 

Längd

2 dagar

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

2 495

Förkunskaper

För att köra truck på allmän väg krävs minst traktorkort. Dessutom måste du besitta tillräckliga kunskaper och färdigheter, i relevanta delar, för att uppfylla kraven för att inneha körkort. Vidare måste du även ha arbetsgivarens godkännande för att köra truck på arbetsplatsen.

Enligt Truckläroplanen, TLP 10:

 1. Föraren måste inneha en kompetensnivå som motsvarar de kunskaper och färdigheter som krävs enligt körkortslagen för att erhålla körkort.
 2.  
 3. Vidare måste föraren vara minst 18 år gammal. I sällsynta fall kan truckkörning tillåtas redan vid 16 års ålder, förutsatt att föraren har genomgått nödvändig utbildning. De exakta reglerna för detta återfinns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.

 4.  
 5. Dessutom är det önskvärt att en truckförare har god syn, en stark rygg, psykisk stabilitet, välutvecklat omdöme samt en stark känsla av ansvar.

Intresserad? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!


Hur går utbildningen till?

 • Denna kurs följer kraven enligt AFS 2006:05 och följer den fastställda läroplanen TLP-10 av arbetsmarknadens parter.

  Under kursen kommer du att få både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna:

  • •Hantera stapling, lastning, lossning och transport av gods.
  • •Utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning.
  • •Förstå truckars konstruktion, arbetsmetoder, användningsområden, stabilitet och lyftkapacitet.
  • •Identifiera de påfrestningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering.
  • •Förstå olika typer av gods och deras krav på temperatur, hygien och samlastning.
  • •Känna till de vanligaste lastbärarnas dimensioner och kapacitet.
  • •Tolka regler och föreskrifter för att utföra olika typer av uppdrag.
  • •Genomföra administrativa rutiner i samband med godshantering.
  • •Uppfylla kraven för truckkörning på väg och på arbetsplatser.
  • •Identifiera risker för både människor och miljö i samband med godshantering med truck, samt vidta åtgärder för att minimera dessa risker.
  • •Arbeta med medvetenhet om miljö, säkerhet, service och kvalitet.
  •  
 • Kursen balanserar teori med praktik med 16 timmar teoretisk undervisning och 24 timmar praktisk träning. Efter framgångsrikt avlagda prov erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. Den teoretiska komponenten kan i hög utsträckning ersättas med e-truck* vilket kan förkorta kursens varaktighet till 3 dagar

Örebro

Kulvägen
703 69 Örebro

Västerås

Linslagargränd 5
721 30  Västerås

Eskilstuna

Munktell Science Park 
Portgatan 3
633 61 Eskilstuna

019-20 30 20

All rights reserved © Rätt Bemanning
2023

Om oss

Rätt Bemanning & Rekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på tjänster inom industri, lager och logistik, IT, ekonomi och administration.