Utbildning i Arbete på Väg

Vår utbildning i arbete på väg är utformad för att trygga och öka säkerheten för arbetare och trafikanter vid alla typer av vägarbeten. Vi erbjuder utbildningar som motsvarar Trafikverkets krav. 

Längd

8 - 16 timmar

Plats

Örebro

Pris

2 000 - 4 000

Allmän grundkompetens steg 1.1 - 1.3

Alla som utför arbeten på vägen ska ha grundkompetens som består av:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Kravställarens säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande, samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

 Denna utbildning går över en dag 8 timmar – 2000:-/person.

För utmärkningsansvariga steg 2.2

 • •Utföra det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats och som är nödvändiga vid trafikdirigering. 
 • •Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • •Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • •Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • •Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL).
 • •Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • •Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • •Kunna kommunicera på svenska.
 • •Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • •Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
 • •Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • •Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

För att arbeta på Trafikverkets vägar som utmärkningsansvarig krävs ett godkänt kunskapsprov som görs hos oss. Vidare kan ett certifieringsprov göras hos Trafikverket. Certifikatet gäller i 4 år. 
Med vår utbildning för utmärkningsansvariga 2.2 säkerställer vi att era utmärkningsansvariga är välutbildade och kapabla att hantera komplexa utmärkningsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt. Vi ser till satt era medarbetare har den kompetens som krävs! 

Varför välja oss?

Våra utbildare har omfattande erfarenhet av att leda utbildningar, vägsäkerhet och utmärkning.

Vi håller oss uppdaterade med de senaste reglerna och riktlinjerna.

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom att vara anslutna till branschföreningen ”Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser”.

Kontakta oss så kan vi diskutera vilken typ av utbildning som kan vara aktuell.

Intresserad? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!


Örebro

Kulvägen
703 69 Örebro

Västerås

Linslagargränd 5
721 30  Västerås

Eskilstuna

Munktell Science Park 
Portgatan 3
633 61 Eskilstuna

019-20 30 20

All rights reserved © Rätt Bemanning
2023

Om oss

Rätt Bemanning & Rekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på tjänster inom industri, lager och logistik, IT, ekonomi och administration.